Villkor

Användarvillkor

Välkommen till www.apk2you.com!

Dessa villkor beskriver reglerna och förordningarna för användningen av apk2yous webbplats, som finns på https://apk2you.com/.

Genom att gå in på den här webbplatsen antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda www.apk2you.com om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: “Kund”, “Du” och “Din” hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor och betingelser. “Företaget”, “Oss själva”, “Vi”, “Vårt” och “Oss”, syftar på vårt företag. “Parti”, “Parter” eller “Oss”, avser både kunden och oss själva. Alla villkor hänvisar till det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår assistans till Kunden på det mest lämpliga sättet i det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov med avseende på tillhandahållandet av Bolagets angivna tjänster, i enlighet med med och i enlighet med gällande lag i Nederländerna. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till samma.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att gå in på www.apk2you.com samtyckte du till att använda cookies i enlighet med apk2yous sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger apk2you och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på www.apk2you.com. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från www.apk2you.com för ditt eget personliga bruk under förutsättning av begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från www.apk2you.com
 • Sälj, hyr ut eller underlicensiera material från www.apk2you.com
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från www. .apk2you.com
 • Omdistribuera innehåll från www.apk2you.com

Detta avtal börjar på datumet för detta.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. apk2you filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från apk2you, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet av tillämpliga lagar, ska apk2you inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakas och/eller lids till följd av någon användning av och/eller publicering av och/eller uppkomsten av kommentarerna på detta webbplats.

apk2you förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller orsaka brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten
 • Kommentarerna kommer inte att användas att be om eller främja affärer eller sedvanliga eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed apk2you en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Adressförsäljare online kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänk till webbplatser för andra listade företag; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag förutom att söka ideella organisationer, välgörenhetsköpcentra och välgörenhetsinsamlingsgrupper som kanske inte hyperlänkar till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;
 • dot.com-gemenskapswebbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • katalogdistributörer online;
 • internetportaler;
 • redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt ut för oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa uppgifter hos oss; (c) fördelen för oss från hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av apk2you, och (d) länken är i sammanhanget med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av organisationerna som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till apk2you. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren som är kopplad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfull inom sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av apk2yous logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkar utan ett varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på din webbplats. Inga länkar ska visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminell, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller andra kränkningar av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Vänligen läs sekretesspolicyn

Rättighetsförbehåll

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkningspolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Ta bort länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att informationen är fullständig eller korrekt; Vi lovar inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvarsfriskrivning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa någon av våra eller dina skyldigheter på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • uteslut någon av våra eller dina skyldigheter som kanske inte är undantagna enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglera alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.